اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی شهری معارج
نام و نام خانوادگی مدیر: حمیدرضا عاشوری

اطلاعات تماس

استان: البرز
شهرستان: کرج
آدرس: کرج - میدان والفجر - کوچه یکتا - هجرت 18 - پ 4