اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی شهری نجم
نام و نام خانوادگی مدیر: فرزانه شیخ ممو

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3333018
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان: گچساران
آدرس: گلستان 2کوچه 3